ZÁKLADNÉ ÚDAJE A KONTAKTY

Názov: HC 07 Detva s.r.o.
Sídlo: M.R.Štefánika 59, Detva, 962 12
Reklamné a marketingové oddelenie: jozefpavlov.dt@gmail.com
Kontakt pre médiá a akreditácie: media@hc07detva.net

ĽUDIA

Prezident a generálny manažér klubu: Róbert Ľupták, tel: +421 905 934 091

Riaditeľka klubu: Silvia Golianová, tel: +421 949 676 925

Ekonómka: Ing. Martina Žilková Uhrínová , tel: +421 911 491 388

Marketing, web, Facebook, médiá: PhDr. Jozef Pavlov, tel: +421 918 203 905

Vedúci mužstva: Jozef Lakota

Kustód: Radovan Považanec