Oficiálne vyjadrenie klubu k nepokojom počas zápasu v Miškovci a pozvanie fanúšikov hostí na zápas do Detvy!

Hokejový klub HC 07 Detva týmto vyjadruje veľké znepokojenie a odsudzuje nevhodné a nešportové správanie fanúšikov počas posledného zápasu medzi tímami DVTK Jegesmedvék Miskolc a HKM Zvolen. Takéto hrubé správanie v žiadnom prípade k športu nepatrí a nemá čo hľadať na zimných štadiónoch, ani na iných športových podujatiach!

Sme veľmi znepokojení a mrzí nás, že klub z Miškovca v oficiálnom vyjadrení vyzval fanúšikov, aby necestovali na zápas do Detvy, v obave o ich život a zdravie, pretože sa nachádzame neďaleko Zvolena.

Chceme naopak touto cestou pozvať všetkých fanúšikov na zajtrajšie stretnutie, kedy prvýkrát u nás privítame hokejistov Miškovca. Ubezpečujeme fanúšikov hostí, že urobíme všetko preto, aby sa u nás mohli cítiť bezpečne! V žiadnom prípade nevpustíme na štadión fanúšikov zvolenského tímu, ani iných nepriateľských skupín, ktoré by ich mohli akýmkoľvek spôsobom ohroziť! Urobíme všetky potrebné kroky, aby sa cítili bezpečne nielen v priestoroch štadióna, ale aj mimo neho!

Náš klub má slušných fanúšikov, ktorých si vážime, ktorí chodia na štadióny kvôli hokeju a nevyvolávajú nešportové konflikty! Pozývame vás do Detvy, veľmi radi vás privítame v krásnom slovenskom kraji pod Poľanou a veríme, že spoločne vytvoríme zápasu úžasnú a priateľskú hokejovú atmosféru!

 

The official statement of the club to the riots during the match in Miskolc and inviting fans on match to Detva!

Hockey Club HC 07 Detva is very concerned about this and condemns the inappropriate and unsporting behavior of the fans during the last match between DVTK Jegesmedvék Miskolc and HKM Zvolen. Such gross behavior is by no means a matter of sports and has nothing to look for in winter stadiums or other sports events!

We are very concerned and we are sorry that the club from Miskolc in an official statement called on fans not to travel to Detva, in fear of their lives and health because we are located near Zvolen.

On the contrary, we want to invite all fans to a meeting tomorrow, when we first welcome hockey team Miskolc. We assure guests that we will do our best to make them feel safe! In any case, we will not let the fans of an Zvolen team or other enemy groups into the stadium, which could threaten them in any way! We will take all the necessary steps to feel safe not only in the stadium but also outside of it!

Our club has decent fans we appreciate who go to the stadiums for hockey and do not call for non-sporting conflicts! We invite you to Detva, we are very glad to welcome you to the beautiful Slovak region below Polana and we believe that together we will create an amazing and friendly hockey atmosphere!